Ракът на стомаха - представлява злокачествен тумор, развиващ се от клетките на стомашната мукозна обвивка на стомаха. Рак на стомаха е на четвърто място по разпространеност сред карциномите, и на второ по смъртност (по-висока е само при рака на белия дроб).

Причини за рака на стомаха

Въздействието на химически вещества (канцерогени) - определени химически съединения оказват въздействие на ДНК клетките, водещо до нейното изменение. Определени процеси могат да бъдат предизвикани от въздействието на бензола, въглеводородите, анилиновите бои и др.

Особенностите на храненето - при прекомерното системно употребление на остри, пикантни продукти произлиза проблем от продължителното дразнене на стомашната мукоза, започва образуването на карциномни  клетки.

 • Смоли и никотин, които попадат в стомаха при пушене.
 • Имунодефицитно състояние.
 • Наличие на определени заболявания провокиращи развитието на рака на стомаха - предракови заболявания.
 • Язва на стомаха.
 • Хроничен атрофичен гастрит.
 • Полип на стомаха .
 • Ерозия на стомаха.
 • Дуодено-гастрален рефлукс.

Видове и класификация на злокачествените тумори на стомаха

По хистологичен тип ракът на стомаха може да бъде следните видове:

 • Аденокарцином - развитието на тумора произлиза от секреторните клетки.
 • Пръстеновидноклетъчен рак - от чашковидните клетки, продуциращи слуз.
 • Недиференциран рак - представлява бързорастящ тумор, с развитие от незрели клетки на мукозата, не достигнали до съзряване.

В зависимост от степента на изразеност на процесса ракът на стомаха се разделя на следните стадии на заболяването:

 • 0 стадий - отсътстват метастази, туморът не пророства базалната мембрана на мукозата. Туморът е с малък размер, затова се дава добра прогноза от лечението на болестта.
 • 1 стадий - туморът не излиза извън пределите на стомаха.
 • 2 стадий - туморът прораства през мскулния слой на стомашната стена, със или без засягане на 1 -2 лимфни възли. Необходими са операция и химоитерапия.
 • 3 стадий - туморът прораства през цялата стена на стомахаа, с вероятност за откриване на туморни клетки в съединителната тъкан около стомах, в3-8 лимфни възли.
 • 4 стадий - метастази ангажират повечето лимфни възли, с откриване на далечни метастази в различни органи - черен дроб и други.

Признаки и симптоми на рака на стомаха

Сред първите симптоми, при които е възможно да се яви подозрение на рак на стомаха, следва да се отбелегжат:

 • Прогресиращо отслабване, въпреки че се запазва  обичайният обем на хранене.
 • Продължително гадене, киселини.
 • Проблеми със съня.
 • Депресия и апатия.
 • Бледност на кожата.
 • Чувство за препълненост на стомаха след хранене.
 • Немотивирано състояние на обща слабост.

Тези признаци са неспецифични, но при тяхното наличие човек следва своевременно да се обърне към лекар за консултация, да се проведат необходимите изследвания за откриване или отхвърлянена диагнозата рак на стомаха.

Симптоми на рака на стомаха в късните стадии са:

 • Малокровие (анемия).
 • Стомашно-чревно кръвотечение.
 • Хронични болки в корема, които могат да ирадиират към кръста и гърба поради прогресирането.
 • Наличие на неуспокоими повръщане и гадене.

Диагностика на рака на стомаха

 • Туморни маркери - определяет се от нивото на раково-ембрионалния антиген в кръвта, при повишението на който има основания за подозрение на рака.
 • Фиброгастродуоденоскопия - метод за директен оглед на мукозата на стомаха, за взимане на парченца от тъканта за хистологично изследване.
 • ЯМР на органите на коремната кухина - послойно изследване и визуализация на органите и тъканите с цел откриване на метастази.
 • Компютърна томография - основава се на аналогичен принцип.
 • Ехография на черния дроб и органите на коремната кухина.

Лечение на рака на стомаха

Лечениета на рака на стомаха зависи от стадия на процеса:

0 и 1 стадии рака на стомаха - Радикална операция за отстраняване на тумора, с провеждане или не на химиотерапия.

2 и 3 стадий - Радикална операция за отстраняване на тумора на стомаха, лимфните възли, с необходимост от продължителна химиотерапия.

3 и 4 стадии - Палиативна операция за отстраняване на тумора-ако е възможна  ,ако не е -провежда се курс на поддържаща химиотерапия, симптоматична терапия ,обезболяване на пациента.